نکات ترجمه – قسمت۳

نوشته شده در: مرداد ۸, ۱۳۹۷ ارسال شده توس: m.ghasempour دیدگاه ها: ۰

نکات ترجمه – قسمت۳


در این‌جا می‌خواهیم قسمت سومِ برخی از نکات ظاهراً ساده‌ای را که به درک متن اصلی و ارائه‌ی ترجمه‌ای گویا کمک می‌کند ارائه کنیم. ساختار این بخش درقالب سه عنوان ”متن اصلی“، ”ترجمه“ و ”نکته‌ی ترجمه“ ارائه می‌شود.

واژه/اصطلاحمتن اصلیترجمهنکته‌ی ترجمه
- Hard fact
- After all
For the hard fact is that translators, with all their internal knowledge, can rarely
afford to ignore the external perspectives of non-translators, who are, after all, the
source of our income.
واقعیت آن است که مترجمان، با همه‌ی دانش داخلی خود، به ندرت می‌توانند دیدگاه‌های خارجی غیرمترجمانی را که، به هر حال، منبع درآمدشان هستند نادیده بگیرند.معنای اصطلاح hard fact: حقایق واقعی در مورد یک وضعیت.
منبع:
https://idioms.thefreedictionary.com/hard+facts
معنای After all: در این‌جا به معنای "به هر حال".
SpellFrom the client's
external point of view, "creative interpretation" spells flagrant distortion of the
original, and thus an unreliable text.
اگر از دیدگاه خارجی مشتری بنگریم، ”تعبیر خلاقانه“ به انحرافی فاحش از متن اصلی و در نتیجه به متنی غیرقابل اطمینان منجر می‌شود.یکی از معناهای چندم Spell در این‌جا مصداق دارد و آن هم "منجر شدن" یا "منتج شدن" می‌باشد.
painfullyThe syntactic structure of the source text is painfully evident in the
translation.
ساختار جمله‌شناسیِ (نحوه‌ی نگارش عبارت‌ها و کلمات) متن مرجع به‌وضوح در ترجمه آشکار است.Painfully در این‌جا قید است و به معنی "به وضوح" به کار می‌رود. معنای این کلمه هیچ ارتباط با معنای painful ندارد.
منبع:
https://www.thefreedictionary.com/painfully (Adverb)
at lengthThe translation unpacks or unfolds the hidden complexities of the original,
exploring at length implications that remain unstated or half-stated in the original.
ترجمه، با جستجوی دقیقِ معانی ضمنی که در متن اصلی یا ناگفته مانده یا بخشی از آن عنوان شده است، پیچیدگی‌های پنهانِ متن اصلی را باز کرده و روشن می‌سازد.at length یک عبارت (Idiom) به معنی "با جزئیات زیاد"، یا "دقیق" است.
منبع:
https://idioms.thefreedictionary.com/length (۱st meaning): In great detail
sufferReader expectations also differ,
causing the clarity and effectiveness of the text to suffer if it is not rewritten to suit.
با توجه به این‌که انتظارات خواننده‌ها نیز متفاوت است، در نتیجه اگر متن به منظور ایجاد تناسب با آن انتظارات بازنویسی نشود، شفافیت و اثربخشی آن دستخوش تغییر می‌شود.suffer در این‌جا در معنای اول خود یعنی رنج بردن به کار نمی‌رود، بلکه به معنی "دچار یا دست‌خوش تغییر شدن" به کار می‌رود.

یک دیدگاه بگذارید:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.