نکات ترجمه – قسمت۲

نوشته شده در: مرداد ۲, ۱۳۹۷ ارسال شده توس: m.ghasempour دیدگاه ها: ۰

نکات ترجمه – قسمت۲

در این قسمت می‌خواهیم برخی از نکات ظاهراً ساده‌ای را که به درک متن اصلی و ارائه‌ی ترجمه‌ای گویا کمک می‌کند ارائه کنیم. ساختار این بخش درقالب سه عنوان ”متن اصلی“، ”ترجمه“ و ”نکته‌ی ترجمه“ ارائه می‌شود.

متن اصلیترجمهنکته‌ی ترجمه
A text that meets those demands will be called a "good" or "successful" translation, period, even if another user, with different expectations, might consider it bad or unsuccessful.متنی که این نیازها را برآورده کند یک ترجمه‌ی خوب یا موفق نامیده می‌شود، همین، حتی اگر مخاطب دیگری با انتظارات متفاوت، آن را بد یا ناموفق تلقی کند.Period: این کلمه چندین معنی دارد؛ در این‌جا به معنای تأکید بر قاطعیت در زمان اعلام یک تصمیم یا ایده به کار رفته است. واژه‌های که به خوبی می‌تواند این معنا را در متن بالا منتقل کند ”همین“ است.
منبع:
https://www.thefreedictionary.com/period: Used to emphasize finality, as when expressing a decision or an opinion: You're not going to the movies tonight, period!
Each translation user, limited to the perspective of her or his own situational needs, may quite casually fall into the belief that those needs aren't situational at all, indeed aren't her or his needs at all, but simply the nature of translation itself. All translation is thus-and-such — because this translation needs to be.هر مخاطب ترجمه، که با توجه به شرایط به نیازهای خود محدود شده است، ممکن است به طور کاملاً تصادفی به این باور برسد که آن نیازها اصلاً وابسته به شرایط نیستند، در واقع اصلاً نیازهای او نیستند، و صرفاً ماهیت خودِ ترجمه هستند. همه‌ی ترجمه‌ها این‌گونه هستند، زیرا لازم است یک ترجمه این‌گونه باشد.Simply: شاید کلمه‌ی simple به معنای ساده و سهل ما را در ترجمه‌ی simply در این متن به اشتباه بیندازد؛ simply در این‌جا به معنای ”فقط“ یا ”صرفاً“ به کار می‌رود - ... اصلاً نیازهای او نیستند و صرفاً ماهیت خودِ ترجمه هستند.

Thus-and-such: یک اصطلاح (idiom) به معنای ”به روش خاصی که گفته شد“ می‌باشد. در این‌جا چون پیش از اصطلاح thus-and-such توضیحاتی ارائه شده است به جای عبارت ”به روش خاصی که گفته شد“ از ”این‌گونه“ استفاده شده است تا ترجمه، روان‌تر شود.
منبع:
https://idioms.thefreedictionary.com/thus+and+such
While some effort at user education is probably worthwhile, it is usually easier for translators simply to shift gears, find out (or figure out) what the user wants or needs or expects, and provide that.در حالی که برخی از تلاش‌ها برای آموزش مخاطبان ممکن است ارزشمند باشد، اما معمولاً راه ساده‌تر برای مترجمان آن است که تغییر روش دهند، و بفهمند (یا کشف کنند ) که مخاطب چه نیازی دارد یا انتظار او چیست و همان را فراهم کنندShift gears: معنای اول این عبارت، تعویض دنده خودرو است اما در این‌جا، این یک اصطلح است و به معنای ”تغییر سریع در کاری است که فرد در حال انجام آن است“.
منبع:
https://idioms.thefreedictionary.com/shift

یک دیدگاه بگذارید:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.