ماه: مهر ۱۳۹۷

نوشته شده در: مهر ۲۹, ۱۳۹۷ نوشته شده توسط: m.ghasempour دیدگاه ها: ۰

استفاده از امکانات WORD برای بهبود کیفیت نگارشی ترجمه – قسمت۷ انتخاب سایز فونت کوچک‌تر برای متن زیر شکل

در قسمت هفتم از نوشته‌های مربوط به استفاده از امکانات Word برای بهبود کیفیت نگارشی ترجمه، به تعریف سایز فونت، برای متن زیر شکل می‌پردازیم. ۷٫ انتخاب سایز فونت کوچک‌تر برای متن زیر شکل برای مجزّا دیده شدن شکل‌ها و متن زیر آن‌ها نسبت به متن اصلی، بهتر است سایز فونت …

نوشته شده در: مهر ۲۹, ۱۳۹۷ نوشته شده توسط: m.ghasempour دیدگاه ها: ۰

استفاده از امکانات WORD برای بهبود کیفیت نگارشی ترجمه – قسمت۶ تعریف سایز فونت در متن‌های دوزبانه

در قسمت ششم از نوشته‌های مربوط به استفاده از امکانات Word برای بهبود کیفیت نگارشی ترجمه، به نحوه‌ی تعریف سایز فونت، در متن‌های دوزبانه می‌پردازیم. ۶٫ انتخاب سایز فونت انگلیسی دو شماره کم‌تر از سایز فونت فارسی اگر در یک متن، هم فونت فارسی و هم فونت انگلیسی داشته باشیم بهتر …

نوشته شده در: مهر ۱۶, ۱۳۹۷ نوشته شده توسط: m.ghasempour دیدگاه ها: ۰

استفاده از امکانات WORD برای بهبود کیفیت نگارشی ترجمه – قسمت۵ نیم‌فاصله

در قسمت پنجم از نوشته‌های مربوط به استفاده از امکانات Word برای بهبود کیفیت نگارشی ترجمه، به استفاده از نیم‌فاصله برای کلمات چندبخشی می‌پردازیم. ۵٫ استفاده از نیم‌فاصله برای کلمات چندبخشی یکی از امکانات وُرد که تأثیر شگفت‌انگیزی بر مرتب شدن و زیباتر به نظر رسیدن متن فارسی دارد، استفاده از نیم‌فاصله …

نوشته شده در: مهر ۱۶, ۱۳۹۷ نوشته شده توسط: m.ghasempour دیدگاه ها: ۰

استفاده از امکانات WORD برای بهبود کیفیت نگارشی ترجمه – قسمت۴، فاصله‌بندی مناسب

در قسمت چهارم از نوشته‌های مربوط به استفاده از امکانات Word برای بهبود کیفیت نگارشی ترجمه، بهتعریف فاصله‌بندی مناسب بین خطوط متن، می‌پردازیم. ۴٫ تعریف فاصله‌بندی مناسب بین خطوط فاصله بعد از هر بند: تعریف فاصله پس از هر بند، تکنیکی ساده است، اما به زیباتر شدن متن و مجزا دیده …