ماه: مرداد ۱۳۹۷

نوشته شده در: ۸ مرداد, ۱۳۹۷ ارسال شده توسط: m.ghasempour دیدگاه ها: ۰

نکات ترجمه – قسمت۳

در این‌جا می‌خواهیم قسمت سومِ برخی از نکات ظاهراً ساده‌ای را که به درک متن اصلی و ارائه‌ی ترجمه‌ای گویا کمک می‌کند ارائه کنیم. ساختار این بخش درقالب سه عنوان ”متن اصلی“، ”ترجمه“ و ”نکته‌ی ترجمه“ ارائه می‌شود.

نوشته شده در: ۲ مرداد, ۱۳۹۷ ارسال شده توسط: m.ghasempour دیدگاه ها: ۰

نکات ترجمه – قسمت۲

در این قسمت می‌خواهیم برخی از نکات ظاهراً ساده‌ای را که به درک متن اصلی و ارائه‌ی ترجمه‌ای گویا کمک می‌کند ارائه کنیم. ساختار این بخش درقالب سه عنوان ”متن اصلی“، ”ترجمه“ و ”نکته‌ی ترجمه“ ارائه می‌شود.

نوشته شده در: ۲۴ تیر, ۱۳۹۷ ارسال شده توسط: m.ghasempour دیدگاه ها: ۰

نکات ترجمه- قسمت۱

در این قسمت می‌خواهیم برخی از نکات ظاهراً ساده‌ای را که به درک متن اصلی و ارائه‌ی ترجمه‌ای گویا کمک می‌کند ارائه کنیم. ساختار این بخش درقالب سه عنوان ”متن اصلی“، ”ترجمه“ و ”نکته‌ی ترجمه“ ارائه می‌شود. متن اصلی Translation is different things for different groups of people. For people who are …