نکات ترجمه- قسمت۱

نوشته شده در: تیر ۲۴, ۱۳۹۷ ارسال شده توس: m.ghasempour دیدگاه ها: ۰

نکات ترجمه- قسمت۱

در این قسمت می‌خواهیم برخی از نکات ظاهراً ساده‌ای را که به درک متن اصلی و ارائه‌ی ترجمه‌ای گویا کمک می‌کند ارائه کنیم. ساختار این بخش درقالب سه عنوان ”متن اصلی“، ”ترجمه“ و ”نکته‌ی ترجمه“ ارائه می‌شود.

متن اصلی

Translation is different things for different groups of people. For people who are not translators, it is primarily a text.

ترجمه

ترجمه عبارت است از چیزهای مختلف مربوط به گروه‌های مختلفی از مردم. برای کسانی که مترجم نیستند، ترجمه در درجه‌اول یک متن است

نکته‌ی ترجمه

It به ”ترجمه“ برمی‌گردد.

 

متن اصلی

A text’s reliability consists in the trust a user can place in it, or encourage others to place in it, as a representation or reproduction of the original.

ترجمه

مهم‌ترین ویژگی در مورد قابلیت اطمینان یک متن عبارت است از اعتمادی که یک کاربر می‌تواند به یک متن داشته باشد یا تشویق دیگران به اعتماد به آن در قالب ارائه یا بازنشر متن اصلی.

نکته‌ی ترجمه

۱٫ Consist in: اولین نکته‌ی این متن به فعل consist in برمی‌گردد. بین consist in  و consist of تفاوت معنایی ظریفی وجود دارد. با یک مثال برای consist of شروع می‌کنیم:

The body consists of cells.

بدن از سلول‌ها تشکیل شده است.

Consist of به معنای تشکیل شده یا ساخته شده از… می‌باشد در حالی که consist in به معنی دارا بودن چیزی به عنوان تنها بخش یا مهم‌ترین بخش. مانند متن بالا یا مثال زیر:

Tolerance consists in respecting other people’s opinions.

مهم‌ترین ویژگیِ تحمل و شکیبایی، احترام به نظرات دیگران است.

بدون توجه به این نکته ترجمه متن اصلی بالا به صورت زیر می‌شود:

”قابلیت اطمینان یک متن عبارت است از اعتمادی که یک کاربر می‌تواند به یک متن داشته باشد یا تشویق دیگران به اعتماد به آن در قالب ارائه یا بازنشر متن اصلی.“

در ترجمه‌ی بالا از از اهمیت مفهوم ”اعتماد کاربر به متن“ کاسته شده است.

۲٫ Place trust in someone or something: این اصطلاح (idiom) به معنای اعتماد کردن/داشتن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۳٫ نکته سوم این متن حذف به قرینه‌ی trust بعد از کلمه‌ی place در encourage others to place in it… است.

منابع اصلی:

https://idioms.thefreedictionary.com/place+trust+in

https://english.stackexchange.com/questions/61600/consist-in-vs-consist-of

 

متن اصلی

Translation users need to be able to rely on translation. They need to be able to use the translation as a reliable basis for action, in the sense that if they take action on the belief that the translation gives them the kind of information they need about the original, that action will not fail because of the translation.

ترجمه

مشتریان ترجمه باید بتوانند به ترجمه اطمینان کنند. آن‌ها باید بتوانند از ترجمه به عنوان یک مبنای قابل اطمینان برای اقدام بعدی استفاده کنند، به عبارت دیگر  اگر آن‌ها با این اعتقاد که ترجمه؛ اطلاعاتی را که آن‌ها در مورد متن اصلی می‌خواهند در اختیارشان قرار می‌دهد، اقدامی انجام دهند آن اقدام به خاطر ترجمه با شکست مواجه نمی‌شود.

نکته‌ی ترجمه

(In a sense (that: چند معنی دارد که در این‌جا مناسب‌ترین آن‌ها، ”به عبارت دیگر“ است.

 

متن اصلی

For example, if the translation is of a tender, the user is most likely the company to which the tender has been made.

ترجمه

برای نمونه اگر ترجمه، یک قرارداد مکتوب  باشد، کاربر (مشتری) احتمالاً شرکتی است که قرارداد مکتوب برای آن تهیه شده است.

نکته‌ی ترجمه

To which: یک قاعده‌ی کلی (نه الزاماً کامل) در مورد حرف‌های اضافه (to، about، under و …) که با which به کار می‌روند: انتخاب این حرف اضافه معمولاً به فعلی بستگی دارد که آن حرف اضافه را می‌گیرد.

 فعل متن اصلی make است و قسمت آخر متن اصلی را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

Tender has been made to the company

قرارداد مکتوب برای شرکت تهیه شده است.

بنابراین در متن اصلی، which با حرف اضافه‌ی to به کار رفته است.

مثالی دیگر:

He spoke of war and peace and many other topics that day

او آن روز در مورد جنگ و صلح و بسیاری دیگر از موضوعات صحبت کرد.

فعل اصلی با حرف اضافه‌ی of به کار رفته است پس اگر بخواهیم جمله‌ای برگرفته از جمله‌ی بالا با which بنویسیم، which را با حرف اضافه‌ی of به کار می‌بریم:

The topic of which he spoke was complex

موضوعی که او در موردش صحبت کرد، پیچیده بود.

منبع مثال:

https://english.stackexchange.com/questions/322836/how-to-correctly-apply-in-which-of-which-at-which-to-which-etc/322866

یک دیدگاه بگذارید:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.